Trencant els estereotips de gènere

Com sabeu, al Casal Infantil treballem el gènere i la igualtat de forma transversal. Això ho fem tant amb la manera com disposem els materials i el mobiliari dins l’espai, com també en el dia a dia donant exemple amb la nostra manera de vestir o amb la manera de comunicar-nos que tenim tant amb les famílies com amb els infants. Considerem molt important transmetre aquests valors per tal de no repetir patrons que a nosaltres ens han arribat a través de les nostres famílies i de la societat en general, i també entenem com un deure fer tot el possible per trencar els estereotips de gènere, tema que s’ha d’abordar amb els infants des que són ben petits. A partir de petites accions en la nostra tasca quotidiana, tractem d’educar les noves generacions per que tinguin una mirada lliure que no estigui estigmatitzada. Tractem d’oferir diversos models amb els que es puguin identificar, que les criatures no se sentin jutjades per jugar amb certs materials, practicar esports, jocs o qualsevol acció que socialment no estigui entesa com a normal a realitzar per les persones del seu gènere. En aquest article que us recomanem a continuació s’exemplifica de manera molt clara. Parla d’un grup de nenes i adolescents empoderades de l’Índia que, mitjançant la pràctica de l’skatebording, trenquen els estereotips de gènere molt marcats en la seva societat.