Proposa'ns

Si tens alguna proposta fes-nos arribar la fitxa amb la informació requerida a info@ccsagradafamilia.net

Tallers

El Centre Cívic Sagrada Família fa una programació de tallers sota la normativa del Districte de l’Eixample. Els tallers s’estructuren segons mòduls d′hores i de forma trimestral. Pots consultar els blocs temàtics i els mòduls a l’apartat de “Tallers”.

Espectacles, conferències,...

El Centre Cívic Sagrada Família programa arts escèniques, música, dansa, cinema, nous formats, xerrades participatives,… per totes les franges d’edat. I també participa en campanyes a nivell de ciutat i Districte, diades assenyalades i la Festa Major del Barri de la Sagrada Família.

Convocatoria de gènere

Des del Centre Cívic es potencia i es dóna suport a iniciatives de caire cultural i social, així com diferents propostes artístiques col·lectives o individuals, mitjançant una programació estable trimestral. Ofereix tots el serveis propis d’un centre cívic, però, a més a més, té una especialització a treballar: temes de gènere i igualtat. Aquesta es treballa de manera transversal tocant tots els serveis.
  • AGENDA CULTURAL: activitats culturals gratuïtes que engloben diferents disciplines artístiques: música, cinema, teatre, conferències, espectacles infantils…
  • TALLERS: espais de formació no reglada i apropament a diferents disciplines i temàtiques. Es programen de manera trimestral i amb durades variades. Preus públics.
  • CESSIONS D’ESPAI: ofereix al ciutadà, a les entitats, associacions, ong’s,… una oportunitat per dur a terme reunions o activitats puntuals, cedint espais i infraestructures dins del marc de la normativa del Districte.
  • SUPORT A LA CREACIÓ I PROJECTES: també es fa suport a la creació i/o a projectes a través de la cessió d’espais.
  • INFORMACIÓ: punt d’informació i atenció per respondre a totes les qüestions relacionades amb el barri, el districte i la ciutat.

Si tens alguna proposta, projecte, idea…

que càpiga dins d’aquestes coordenades i estàs buscant suport, fes-nos-la arribar a info@ccsagradafamilia.net

S’ha d’adjuntar la fitxa bàsica omplerta. Es pot adjuntar el material que estimeu oportú segons la proposta que ens feu.