CESSIÓ D’ESPAIS PER A LA CIUTADANIA, ENTITATS, ASSOCIACIONS, ONG’S, EMPRESES,...

El Centre Cívic Sagrada Família, amb vocació de servei ciutadà, ofereix alguns dels seus espais per tal de reunir-se, difondre activitats, donar-se a conèixer,… donant suport a les necessitats col·lectives, la participació ciutadana i l’enfortiment del teixit associatiu.

C/ Provença 480

Entitats sense ànim de lucre
Acte intern: 44,65 € / hora
Acte obert i gratuït: 57,54 € / hora
Acte obert i de pagament: 76,65 € / hora

Particulars i empreses
Tots els actes: 89,51 € / hora

Capacitat: 162 persones / 193 m2

C/ Provença 480

Entitats: 26,85 € / hora
Particulars: 63,93 € / hora
Capacitat: 20 persones / 54 m2

C/ Provença 480

Entitats: 26,85 € / hora
Particulars: 63,93 € / hora
Capacitat: 20 persones / 63 m2

Sol·licita un espai

Descàrrega la “Fitxa de sol·licitud” i envia-la per correu electrònic a info@ccsagradafamilia.net

Normativa dels espais

Extracte de les pautes d’utilització del servei de cessió d’espais
als Centres Cívics de l’Eixample.