Horari de la Mostra
21 de desembre de 16.30 a 18.30 h
22, 23, 28, 29 i 30 de desembre i 4 de gener
de 10.30 a 13 h i de 16.30 a 18.30 h
24 i 31 de desembre i 5 de gener de 10.30 a 13 h

1 de març de 2022
19:00