Cessió d’espai

Amb motiu de la crisis sanitària actual, el servei de Cessió d’espai resta aturat fins a nou avís.

Aquest servei consisteix en la cessió d’espais, material lúdic i altres elements de l’equipament a grups de mares i pares, preferentment del barri, organitzats per a la realització d’activitats relacionades amb el suport a la criança.

Es portarà a terme els dimecres (de 10 a 12 h) i de forma trimestral. El grup estarà integrat per un mínim de 8 i un màxim de 15 famílies.

Els grups  seran els responsables del bon ús de l’espai i del correcte desenvolupament de l’activitat. Es formalitzarà la cessió de l’espai al grup trimestralment mitjançant una fitxa que es valorarà per part del centre i amb la signatura de compromisos respecte a la normativa d’ús.  La sol·licitud es farà a l’inici del trimestre  mitjançant fax, correu, e-mail o personalment al servei d’informació i requerirà una entrevista amb la persona responsable del servei.

Preu: 33,20€/sessió per a tot el grup.