Casal d’estiu

CASAL D’ESTIU 2020
El Casal d’Estiu d’enguany es durà a terme del 29 de juny al 24 de juliol de 2020.
Està adreçat a infants de 4 a 12 anys distribuïts per grups d’edat (4-5 anys, 6-8 anys, 9-12 anys).

Hi haurà un total de 4 torns:
– 1er TORN: del 29 de juny al 3 de juliol
– 2on TORN: del 6 al 10 de juliol
– 3er TORN: del 13 al 17 de juliol
– 4rt TORN: del 20 al 24 de juliol

L’horari de cada torn és de 9h a 14’15h (segons el grup i el torn: entrades i sortides esglaonades) de dilluns a divendres. Cal que els infants portin l’esmorzar de casa.

El preu és de 79,40€ per torn. Les activitats i sortides es programen en funció de les franges d’edat.

INSCRIPCIONS
Les famílies que vulguin inscriure als seus infants, hauran d’escriure un correu a casalinfantil@ccsagradafamilia.net, adjuntant les dades que es demanen a continuació:
– Nom tutor/a legal
– telèfon de contacte
– nom de l’infant
– curs que l’infant està cursant actualment
Torn al que es volen apuntar
– Comunicar-nos si l’infant té alguna necessitat educativa especial o discapacitat.

Horari d’atenció telefònica per a dubtes i gestions: de dilluns a divendres 10 h a 14 h i de 16h a 20h.

Les places s’aniran omplint per estricte ordre de recepció dels emails i per cada grup d’edat. En el cas que s’omplin els torns, ho comunicarem a les famílies que correspongui i s’obrirà una llista d’espera.