18è Premi de Relats Curts – Bases de participació

18è Premi de Relats Curts – Bases de participació

Es convoca la 18a edició del Premi de Relats Curts amb l’objectiu de crear un espai de reflexió, creativitat i expressió literària per a dones.

BASES

  1. Participació

Poden participar en aquest premi literari dones de més de 16 anys.

  1. Requisits per participar-hi

Els treballs que optin al premi cal que siguin inèdits, de creació pròpia i que no hagin estat premiats anteriorment. Els relats poden estar escrits en qualsevol de les dues llengües oficials: català o castellà.
Cada participant podrà presentar com a màxim dos treballs, que remetrà separadament.
Es poden presentar treballs per a qualsevol de les categories següents:

. Categoria Joves (de 16 a 25 anys), prosa en català o castellà.
. Categoria Adultes (de 26 anys en endavant), prosa en català o castellà.

  1. Temàtica

Per a totes dues categories, en qualsevol dels dos idiomes, la temàtica és lliure.

  1. Presentació dels treballs

Els relats han de tenir una extensió màxima de dos fulls DIN A4 escrits amb el tipus de lletra Arial 12. Els folis cal que s’hagin redactat per una sola cara i l’espai entre línies ha de ser senzill.

  1. Lliurament dels treballs

Opcions de lliurament:

Presencialment o per correu postal al Punt d’Informació del Centre Cívic Sagrada Família, al carrer de Provença, 480, 08025 Barcelona

El relat original ha de dur escrit el pseudònim de l’autora i la categoria a què es presenta a la capçalera. Ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’hauran de fer constar la categoria, el pseudònim i les dades personals de l’autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, ciutat i codi postal).

– Per correu electrònic enviant-ho a info@ccsagradafamilia.net

S’ha d’enviar un missatge electrònic per a cadascun dels relats presentats. A l’assumpte cal escriure-hi el pseudònim i la categoria en què es concursa. Al text del missatge caldrà fer-hi constar: el títol, el pseudònim, la categoria, el nom i cognoms de l’autora, l’adreça, el telèfon, l’adreça electrònica, la ciutat i el codi postal. S’hi adjuntarà el relat, en el qual s’indicaran el títol, el pseudònim i la categoria.
 Els treballs es poden presentar del 20 de novembre de 2017 al 9 de febrer de 2018, dins de l’horari del Punt d’Informació del Centre: de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 21.00 h; dissabtes, de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h, i diumenges, de 10.00 h a 14.00 h.
L’acte de lliurament dels premis serà el dimecres 7 de març de 2018 a les 19.00 h, a la sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família. La capacitat de la sala és limitada.

  1. Jurat

El jurat serà format com a mínim per tres membres, dones vinculades directament o indirectament al món de la lectura i la literatura en tots dos idiomes i professionals que treballin la temàtica de gènere.

Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats que no s’ajustin a les bases; escollir-ne els guanyadors; declarar desert o compartit qualsevol dels premis; donar les mencions honorífiques que consideri oportunes, i dirimir qualsevol eventualitat no prevista en les bases. Totes les decisions seran inapel·lables.
A l’hora de valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la qualitat literària dels relats, l’ús d’un llenguatge no sexista i un tractament dels rols de gènere no estereotipat.

  1. Premis

S’atorgarà un premi de 300 € per a cadascuna de les dues categories (aquest premi aplica retenció d’IRPF).
Els premis es faran efectius mitjançant transferència bancària. Les persones guanyadores hauran de facilitar les dades necessàries a aquest efecte.

  1. Altres condicions

Les obres premiades quedaran en poder dels organitzadors, que es reserven el dret de publicar-les en format electrònic o en paper. Els relats premiats es penjaran als webs dels organitzadors.
El fet de participar en el premi literari pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Organitzen el premi:
Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte

Blog de Relats en Femení
Segueix tota l’actualitat del premi i participa en el Concurs de Microrelats online www.premirelatsenfemeni.cat

Data

Dilluns 20 nov. 2017 - Divendres 9 febr. 2018

Hora

09:00 - 21:00

Preu

Activitat gratuïta
Categories

Comments are closed.