Premi de Relats Curts – Bases

Premi de Relats Curts – Bases

  1. Participació

Poden participar en aquest premi literari dones de més de 16 anys.

  1. Requisits per participar-hi

Els treballs que optin al premi han de ser inèdits i de creació pròpia, i cal que no hagin estat premiats anteriorment. Els relats poden ser escrits en qualsevol de les dues llengües oficials: català o castellà.
Cada participant podrà presentar-hi com a màxim dos treballs, que remetrà separadament.
Es poden presentar treballs per a qualsevol de les categories següents:

– Categoria Jove (de 16 a 25 anys), prosa en català o castellà
– Categoria Adults (a partir de 26 anys), prosa en català o castellà

  1. Temàtica

Per a totes dues categories, en qualsevol dels dos idiomes, la temàtica és lliure.

  1. Presentació dels treballs

Els relats han de tenir una extensió màxima de dos fulls DIN A4 escrits amb el tipus de lletra Arial 12. Els folis cal que s’hagin redactat per una sola cara i l’espai entre línies ha de ser senzill.

  1. Lliurament dels treballs

Opcions de lliurament:

– Presencialment o per correu postal al Punt d’Informació del Centre Cívic Sagrada Família, al carrer de Provença, 480, 08025 Barcelona
El relat original ha de dur escrit el pseudònim de l’autora i la categoria a què es presenta a la capçalera. Ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’hauran de fer constar la categoria, el pseudònim i les dades personals de l’autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, ciutat i codi postal).

– Per correu electrònic enviant-ho a info@ccsagradafamilia.net
S’ha d’enviar un missatge electrònic per cadascun dels relats presentats. A l’assumpte cal escriure-hi el pseudònim i la categoria en què es concursa. Al text del missatge s’hi haurà de fer constar: el títol, el pseudònim, la categoria, el nom i cognoms de l’autora, l’adreça, el telèfon, l’adreça electrònica, la ciutat i el codi postal. S’hi adjuntarà el relat, en el qual s’indicaran el títol, el pseudònim i la categoria.

Els treballs es poden presentar de l’11 de novembre de 2019 al 2 de febrer de 2020, dins de l’horari del Punt d’Informació del Centre: de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 21.00 h; dissabtes, de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h, i diumenges, de 10.00 h a 14.00 h.

L’acte de lliurament dels premis serà el dijous 5 de març de 2020 a les 19.00 h, a la sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família.

  1. El jurat

El jurat serà format com a mínim per tres membres, dones vinculades directament o indirectament al món de la lectura i la literatura en tots dos idiomes i professionals que treballin la temàtica de gènere.
Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats que no s’ajustin a les bases, escollir-ne les guanyadores, declarar desert o compartit qualsevol dels premis, donar les mencions honorífiques que considerin oportunes i dirimir qualsevol eventualitat no prevista en les bases. Totes les decisions seran inapel·lables.
A l’hora de valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la qualitat literària dels relats, l’ús d’un llenguatge no sexista i un tractament dels rols de gènere no estereotipat.

  1. Premis

S’atorgarà un premi de 300 € per a cadascuna de les dues categories (import subjecte a retenció d’IRPF).
Els premis es faran efectius mitjançant transferència bancària. Les persones guanyadores hauran de facilitar les dades necessàries a aquest efecte.

  1. Altres condicions

Les obres premiades quedaran en poder de les entitats organitzadores, que es reserven el dret de publicar-les en format electrònic o en paper. Els relats premiats es penjaran als webs de les entitats organitzadores.

El fet de participar en el premi literari pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Organitzen el premi:
Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte

Data

Dilluns 11 nov. 2019 - Diumenge 2 febr. 2020

Hora

All of the day
Categories

Comments are closed.