Bases de participació

Bases de participació

21a edició del Premi de Relats Curts – Relats en femení

1. Participació

Podran participar en aquest premi literari dones de més de 16 anys.

2. Requisits per participar-hi

Els treballs que optin al premi han de ser originals inèdits, de creació pròpia i que no hagin estat premiats anteriorment. Escrits en qualsevol de les dues llengües oficials: català o castellà. Cada participant podrà presentar com a màxim dos treballs, que remetrà per separat. Es poden presentar treballs per a qualsevol de les categories següents:

Categoria Joves (de 16 a 25 anys). Prosa en català o castellà
Categoria Adultes (a partir de 26 anys). Prosa en català o castellà

3. Temàtica

Per a totes dues categories, en qualsevol dels dos idiomes, la temàtica és lliure.

4. Presentació dels treballs

Els relats han de tenir una extensió màxima de dos fulls DIN A4 escrits amb el tipus de lletra “Arial” 12. Els folis cal que s’hagin redactat per una sola cara i l’espai entre línies ha de ser senzill.

5. El lliurament dels treballs

Opcions de lliurament:

Presencialment o per correu postal al Punt d’Informació del Centre Cívic Sagrada Família, al carrer de Provença, 480, 08025, Barcelona
El relat original ha de dur escrit el pseudònim de l’autora i la categoria a què es presenta a la capçalera. Ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’hauran de fer constar la categoria, el pseudònim i les dades personals de l’autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, ciutat i codi postal).
Per correu electrònic enviant-ho a info@ccsagradafamilia.net.
S’ha d’enviar un missatge electrònic per cadascun dels relats presentats. A l’assumpte cal escriure-hi el pseudònim i la categoria en què es concursa. Al text del missatge caldrà fer-hi constar: títol, pseudònim, categoria, nom i cognoms de l’autora, adreça, telèfon, adreça electrònica, ciutat i codi postal. S’ hi adjuntarà el relat, en el qual s’indicaran el títol, el pseudònim i la categoria.
Els treballs es poden presentar del 16 de novembre de 2020 al 31 de gener de 2021, dins l’horari del Punt d’Informació del Centre: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 21 h, dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i diumenges de 10 a 14 h.
L’acte de lliurament dels premis serà el dijous 4 de març de 2021 a les 19.00 h.

6. El jurat

El jurat serà format com a mínim per tres membres, dones vinculades directament o indirectament al món de la lectura i la literatura en tots dos idiomes i professionals que treballin la temàtica de gènere. Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats que no s’ajustin a les bases; escollir-ne els guanyadors; declarar desert o compartit qualsevol dels premis; donar les mencions honorífiques que creguin oportunes, i dirimir qualsevol eventualitat no prevista en les bases. Totes les decisions seran inapel·lables. A l’hora de valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la qualitat literària dels relats, la utilització d’un llenguatge no sexista i un tractament dels rols de gènere no estereotipat.

7. Els premis

S’atorgarà un premi de 300 € per a cadascuna de les dues categories (import subjecte a retenció d’IRPF). Els premis es faran efectius a través de transferència bancària. Les persones guanyadores hauran de facilitar les dades necessàries a aquest efecte.

8. Altres condicions

Les obres premiades quedaran en poder dels organitzadors, que es reserven el dret de publicar-les en format electrònic o paper. Els relats premiats es penjaran als webs dels organitzadors.

9. El fet de participar en el premi

El fet de participar en el premi literari pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Data

Dilluns 16 nov. 2020 - Diumenge 31 gen. 2021

Hora

All of the day
Categories

Comments are closed.