El Butlletí

Si vols rebre el nostre butlletí, deixa’ns les teves dades i marca aquells temes sobre els quals vols rebre informació. Mensualment rebràs la nostra newsletter amb totes les activitats que hem programat al Centre Cívic Sagrada Família i en qualsevol moment podràs donar-te de baixa.

D’acord amb el que es disposa El REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, d’ara endavant RGPD) estableix que per al tractament de dades personals l’Ajuntament de Barcelona (d’ara en endavant el RESPONSABLE del tractament de dades) li informa sobre el tractament de les seves dades personals. I que vostè ha de llegir aquest avís, i si escau les seves actualitzacions, per tal de conèixer la finalitat del tractament de les seves dades personals i circumstàncies del mateix per part de Trànsit Projectes (d’ara en endavant l’ENCARREGAT del tractament de dades) amb qui el RESPONSABLE ha externalitzat el servei. Si desitja obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades consulti aquí.

Subscriu-te al butlletí

* camps necessaris
Selecciona sobre que vols rebre informació: