Cessió d’espais

El Centre Cívic Sagrada Família ofereix a la ciutadania, a les entitats, associacions, ong’s i empreses una oportunitat per dur a terme les seves activitats, cedint espais i infraestructures dins del marc de la seva normativa.

Sala d'actes

Cessió d’espais
Entitats: 30,25 €/hora
Particulars: 84,70 € / hora
Capacitat: 162 persones (193 m.)

Aula 6

Cessió d’espais
Entitats: 10,89 € / hora
Particulars: 30,25€ / hora
Capacitat: 15 persones (23 m.)

Aula P2

Cessió d’espais
Entitats: 18,15 € / hora
Particulars: 42,35 € / hora
Capacitat: 20 persones (63 m.)

Aula 4

Cessió d’espais
Entitats: 10,89 € / hora
Particulars: 30,25 € / hora
Capacitat: 20 persones (44 m.)

Aula 7

Cessió d’espais
Entitats: 10,89 € / hora
Particulars: 30,25 € / hora
Capacitat: 12 persones (23 m.)

Aula P3

Cessió d’espais
Entitats: 18,15 € / hora
Particulars: 42,35 € / hora
Capacitat: 25 persones (56 m.)

Aula 5

Cessió d’espais
Entitats: 10,89 € / hora
Particulars: 30,25 € / hora
Capacitat: 30 persones (34 m.)

Aula P1

Cessió d’espais
Entitats: 18,15 € / hora
Particulars: 42,35 € / hora
Capacitat: 30 persones (54 m.)